Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk

My, zebrani w dniach 6-7 września 2014 r. na Synodzie w Warszawie, wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP występujemy do władz naszego kraju z apelem o bezzwłoczne i stanowcze działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu oraz poprawę sytuacji mniejszości religijnych, w tym naszych Sióstr i Braci w Chrystusie, prześladowanych i bestialsko mordowanych za swoją wiarę w północnym Iraku.

W ostatnich miesiącach nasiliły się tam prześladowania, masowe mordy i deportacje na przedstawicielach mniejszości religijnych. Ma to związek z wytężonymi działaniami tzw. Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu (ISIL/ISIS), który za jeden ze swoich celów przyjął utworzenie islamskiego kalifatu na terenach m.in. północnego Iraku i Syrii. Około miesiąc temu ISIL opanował większość miasteczek w rejonie Mosulu, którego częścią jest starożytne miasto Niniwa z grobem proroka Jonasza. Grób ten został zniszczony, a bezcenne starodruki z tamtejszego klasztoru – spalone. Z terenów tych uciekło już ponad sześćset tysięcy uchodźców – po raz pierwszy od dwóch tysiącleci nie mieszka tam ani jeden chrześcijanin.

Polska jako coraz bardziej dostrzegany członek struktur europejskich i światowych ma obowiązek zabiegania o przestrzeganie praw człowieka, pomocy poszkodowanym oraz możliwego zapobieżenia ekspansji terrorystycznych pseudo-muzułmańskich ideologii. Obecny konflikt godzi w sprawiedliwość, godność, prawo do życia oraz do praktykowania religii.

W zderzeniu ze skalą zbrodni zdajemy sobie sprawę i zwracamy uwagę naszego społeczeństwa, że dotychczas dostarczona w rejony konfliktu pomoc humanitarna jest tylko małą kroplą w wielkim morzu potrzeb.

Jako obywatele i obywatelki kraju, który siedem dekad temu został doświadczony przerażającą zbrodnią ludobójstwa, nie możemy pozwolić na podobne zbrodnie. Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi Braćmi i Siostrami w Chrystusie, a także z wyznawcami innych religii, którzy ze względu na swoją wiarę są stale prześladowani w najbardziej okrutny sposób.

Łączymy się w naszym apelu ze Światową Radą Kościołów, Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych, a także z innymi chrześcijanami oraz wyznawcami innych religii, którzy jak my solidaryzują się z ofiarami tej zbrodni i zabiegają o jej jak najszybsze zakończenie. Wspólnie potępiamy zło, przypominając słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5, 10).

Ewa Jóźwiak
Prezes Synodu

Copyright © 2007-2023
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ul. Radwańska 37
93-574, Łódź
łódzkie, Polska
tel.: 534 857 634
mail: reformowani@reformowani.pl