Jako przedstawiciele Kościołów ewangelickich w Polsce, kierując się chrześcijańskim etosem odpowiedzialności, z nadzieją postrzegamy integrację europejską jako proces kulturowy, społeczny, gospodarczy i polityczny.
   Wierzymy, że pojednanie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, stanowi ważne wskazanie dla kształtowania relacji międzyludzkich. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej Kościoły ewangelickie uznały odbudowanie wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy narodami za jedno z podstawowych zadań. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu tworzenia struktur służących pojednaniu mieszkańców naszego kontynentu.
   Wierzymy, że biblijne wezwanie do sprawiedliwości i solidarności jest częścią świadectwa Kościołów w świecie, a zarazem wyzwaniem dla realizowanych zamierzeń politycznych. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu, który nie tyle powinien kierować się bilansem zysków i strat, ile przede wszystkim dążyć do budowania świata bardziej sprawiedliwego, zachowującego wrażliwość na problemy ludzkie i społeczne.
   Wierzymy, że biblijna wizja pokoju ma wymiar nie tylko religijny, lecz również społeczny. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu wprowadzającego na naszym kontynencie stabilizację polityczną i ułatwiającego koegzystencję różnych osób, grup społecznych i całych narodów. Jednocześnie nawołujemy do przeciwdziałania takim przekształceniom Europy, które utrwalałyby podziały na Zachód i Wschód, a w skali światowej – na Północ i Południe, przesuwając co najwyżej ich granicę.
   Wyrażamy przekonanie, że przyjęty przez Kościoły ewangelickie model życia religijnego jako „jedności w pojednanej różnorodności” ma znaczenie społeczno-kulturowe. Uznaje on bowiem z jednej strony pluralizm społeczeństw współczesnych, natomiast z drugiej wskazuje na konieczność odkrywania jednoczących podstaw w sferze ducha i wartości. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu szanującego lokalną, narodową, a także wyznaniową tożsamość i różnorodność. Uważamy jednak, że fundamentem jedności europejskiej powinno być nie tylko wspólne prawo, lecz również wspólne wartości, do których określenia istotny wkład wnosi tradycja chrześcijańska.
   Wyrażamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie integracja europejska przyczyni się do poprawy warunków życia naszego społeczeństwa. Jako spadkobiercy Reformacji i etosu ewangelickiego pragniemy traktować wykonywaną przez nas pracę jako rodzaj swoistego powołania, przestrzegając przed iluzją automatycznego osiągnięcia poziomu życia, który inne narody wypracowywały przez wiele pokoleń.

Bp Marek Izdebski – Kościół Ewangelicko-Reformowany
Bp Janusz Jagucki – Kościół Ewangelicko-Augsburski
Bp dr Edward Puślecki – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2003

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - grudzień

10.12 2023 Niedziela

2. niedziela w Adwencie

17.12 2023 Niedziela

3. niedziela w Adwencie

24.12 2023 Niedziela

4. niedziela w Adwencie – Wigilia Narodzenia Pańskiego

25.12 2023 Poniedziałek

1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

26.12 2023 Wtorek

2. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Copyright © 2007-2023
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ul. Radwańska 37
93-574, Łódź
łódzkie, Polska
tel.: 534 857 634
mail: reformowani@reformowani.pl